Home

In 2012 is Biobased Delta Zuid-Holland (voorheen platform BioDelta Zuid-Holland) opgericht als triple helix samenwerkingsverband om op de schaal van de provincie Zuid-Holland projecten en programma’s op het gebied van Biobased Economy te initiëren, faciliteren en versnellen. Sinds 2013 zijn we lid van de Biobased Delta, een stichting waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samenwerken om een mondiale topregio te worden in de Biobased Economy. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de ‘buren’ in Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen en Noord-Frankrijk, maar ook met andere Europese regio’s, Canada en Brazilië.

Binnen Zuid-Holland concentreren wij ons  op de volgende twee thema’s:

1. Groene Chemische Bouwstenen

2. Hoogwaardige Inhoudstoffen uit de Tuinbouw